Marii, Wirginii, Zenona 10 grudnia, 2018 23:59:59

O Parku

Park Olbrzymich Owadów baner

Park Olbrzymich Owadów to miejsce gdzie możemy z bliska przyjrzeć się owadom na co dzień żyjącym wokół nas.

Park składa się z dwóch części. W pierwszej części znajdują się odrestaurowane eksponaty pszczelarskie pochodzące m.in. ze zbiorów Państwa Marty i Edwarda Pawlaków. Znajdują się odrestaurowane ule, a także tablice dydaktyczne przedstawiające historię pszczelarstwa i życie pszczół. W domku pszczelarza możemy zobaczyć jego strój, podstawowe narzędzia pracy oraz współczesny ul w przekroju.

W drugiej części parku można podziwiać figury owadów wykonanych w skali od 75:1 do 300:1, będące wierną ich kopią. W parku można spotkać m.in. owady pszczołowate, pajęczaki, motyle, chrząszcze, kleszcze. Mimo, iż na co dzień żyją wokół nas często ich nie dostrzegamy ze względu na ich rozmiar. Figury zostały wykonane przez artystę plastyka i posiadają rekomendację entomologa.

Czas zwiedzania Parku z przewodnikiem wynosi ok. 50 min.

Zapraszamy przedszkola, szkoły, firmy i inne instytucje zainteresowane organizacją spotkań o różnej tematyce.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

 

Nasi animatorzy:

Ekolożka
EKOLOŻKA
Ekopyrek
EKOPYREK
Miódka
MIÓDKA
Miodek
MIODEK


  
 

Pomoce dydaktyczne w Parku Olbrzymich Owadów dofinansowano z WFOŚiGW Poznań w ramach projektów:

"Ekostart, czyli zobacz życie pszczół, zapraszamy do Ekozagrody. Organizacja konkursu i festynu ekologiczny Wielkopolanin edycja 2013"

"Ekostart, czyli zobacz życie pszczół, zapraszamy do Ekozagrody. Organizacja konkursu i festynu ekologiczny Wielkopolanin edycja 2014 - etap II"

"Ekostart, czyli zobacz życie owadów w Ekozagrody etap III. Organizacja konkursu i festynu ekologicznego IV edycja 2015

"Rozwój Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim" (2016 r.)

"Rozwój Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim" (2017 r.)